Kumlinge skola

AX 22820 Kumlinge        tel 018 622450

Åland                                   +358 18 622450

        s k o l a n@kumlingeskola.ax

Arbetsplan 2017-18 kan laddas ner

Ladda ner >>>

Skolåret 2018-19har skolan 19 elever fördelade som följer:

i åk 1 går 1 flicka och 1 pojke
i åk 2 går 1 flicka och 1 pojke

i åk 3 går 2 flickor och 2 pojkar
i åk 4 går 1 flicka

i åk 5 går 1 pojke och 1 flicka
i åk 6 går 2 pojkar

i åk 7 går 1 pojke och 2 flickor

i åk 8 går ingen

i åk 9 går 3 flickor                   

Elevrådsarbete
Att arbeta för att utveckla elevrådets roll och uppgifter samt att utveckla elevdemokratin.