Kumlinge skola

AX 22820 Kumlinge        tel 018 622450

Åland                                   +358 18 622450

        s k o l a n@kumlingeskola.ax

Årets elevråd består av:

inte tillsatt ännu

------------------------------
En representant från lågstadiet

e l e v r a d e t @kumlingeskola.ax


Elevrådet 2017-18