Kumlinge skola

AX 22820 Kumlinge        tel 018 622450

Åland                                   +358 18 622450

        s k o l a n@kumlingeskola.ax

Inom lagstiftningen är det grundskolelagen och förordningen som reglerar kommunernas skolväsen.
Här hittar man lagen och förordningen

Därefter regleras undervisningens mål och innehåll i den åländska läroplanen.
Här hittar man läroplanen


Inom kommunen har vi nämndens instruktion innehållande bland annat skolstadgan som styr kommunens utbildningsväsen.

Dessutom finns det andra styrdokument som kollektivavtal, kommunens budget och övrig lagstiftning som styr skolans verksamhet.

Våra huvudsakliga styrdokument